ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Mostovi kao građevine, ali i simbol, izvlače ono najbolje iz čovjeka jer povezujući dvije strane, oni svakako uvijek više spajaju nego razdvajaju, ujedinjuju bez da dijele. Zadaci graditelja prvobitnih mostova bili su ograničeni na pješačke prijelaze. Bili su to prvi prirodni ili izgrađeni prijelazi od oborenih stabala koji su služili za potrebe ondašnjih korisnika. Danas, pješački mostovi dobivaju na značenju gradeći se ne samo kao komunikacija nego i kao moderan način zdravog življenja. Gradnja svake građevine pa tako i pješačkog mosta traži njezino kontroliranje. Svim mostovima bez obzira na njihovu dužinu, širinu i namjenu zajedničko je to da se nad njima moraju provoditi ispitivanja. Pravilnik o ispitivanju mostova pokusnim opterećenjem (JUS U.M1.046) je jedan od dijelova zakonske regulative koji se mora ispoštovati. Kroz ovaj Pravilnik definirani su postupci ispitivanja te ocjena rezultata ispitivanja konstrukcija. Osim kratkog uvida u moderne pješačke mostove u ovom radu su prezentirani praktični primjeri ispitivanja pješačkih mostova pokusnim opterećenjem uz sudjelovanje djelatnika Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Ključne riječi: pješački mostovi, ispitivanje pokusnim opterećenjem, progibi, dilatacije


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj