ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Cilj istraživanja je prikaz cjelovitog i značajnog utjecaja urbanog vodnog sustava na okoliš, odnosno zaštitu okoliša u kontekstu povećanja korištenja obnovljivih izvora energije, te kako takvi izvori energije utječu na klimatske promjene općenito. U obnovljive izvore energije ubrajaju se: energija vjetra, energija vode, energija Sunca, energija vodika, geotermalna energija, energija biomase, energija plime i oseke, energija valova, energija hladnoće iz svemira i druge. Primjena načela održivog razvoja dovodi do potrebe za korištenjem obnovljivih izvora energije, usavršavanjem tehničkih karakteristika i funkcioniranja istih, te pronalaženjem novih metoda i tehnologija za konačno napuštanje korištenja neobnovljivih izvora energije. U tu svrhu nužno je voditi politiku koja je temeljena na strateškom planiranju i korištenju integriranog pristupa u upravljanju i gospodarenju urbanih vodnih sustava.

Ključne riječi: urbani vodni sustav, vodoopskrba, odvodnja, pročišćavanje otpadnih voda, obnovljivi izvori energije, klimatske promjene


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj