ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Cilj ovog rada je izrada projekta konstrukcije temelja i stupa vjetroagregata. Modeliranje konstrukcije izvršeno je u računalnom programu Tower 7. Svi konstruktivni elementi su proračunati prema važećim propisima Eurocode-a i Nacionalnim dodacima. Konstrukcija se sastoji od čeličnog stupa proračunatog u segmentima te armiranobetonskog temelja izvedenog monolitnom izvedbom. Stup vjetroagregata je čelični cjevasti, dok je temelj armirano betonski, kružnog oblika.

Ključne riječi: konstrukcija, opterećenje, statički proračun, plan oplate


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj