ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Ovaj rad prikazuje kako projekti prekogranične suradnje mogu odigrati značajnu ulogu u razvoju lokalne zajednice i biti izuzetno važan čimbenik u pokretanju novih inicijativa u lokalnoj zajednici ukoliko su pripremljeni uzimajući u obzir određene ključne čimbenike. Kroz studiju slučaja projekta „Adriatic Canyoning“ prikazat će se koji su to ključni čimbenici koji omogućuju da jedan projekt postane generator razvoja u lokalnoj zajednici. Čak i u slučaju kada projekt ima turistički karakter može biti pokretač infrastrukturnog ili urbanog razvoja. Presudnu ulogu da jedan projekt dobije takav karakter jesu kontekst pripreme projekta, međusobni odnos ciljeva projekta i planiranih aktivnosti, kao i sam kontekst projekta u okviru strateških ciljeva razvoja neke specifične zajednice. Također, prekogranični karakter projekta daje dodatnu dimenziju, ne samo u prijenosu znanja i iskustva iz prekograničnih regija, već daje težinu šire perspektive koju određena lokalna potreba dobiva kroz prekograničnu suradnju.

Ključne riječi: prekogranična suradnja, projekti, generator razvoja, lokalni i regionalni razvoj


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj