ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Kontinuirano podizanje svijesti o problematici klimatskih promjena doprinosi boljem razumijevanju iste, ali nailazi na vrlo malu ili nikakvu primjenu aktivnosti za reduciranje posljedica u praksi. Stoga je važno prikupljati podatke, vršiti analize i istraživanja u cilju poboljšanja postojeće situacije. U radu se daje pregled dosadašnjeg stanja uzrokovanog klimatskim promjenama s fokusom na vodne resurse u Bosni i Hercegovini, moguće posljedice u budućnosti i mjere koje se preporučuje primijeniti kao sredstvo za minimiziranje negativnih posljedica.

Ključne riječi: klimatske promjene, padavine, utjecaji, vodni resursi, posljedice


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj