ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marko Zelenika

DZG Građevinar Fajić d.o.o. Mostar, mag. građ.


Radovi ovog autora:

 OSVRT NA NAZIVLJE TRADICIJSKIH ALATA U OBRADI KAMENA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

OSVRT NA NAZIVLJE TRADICIJSKIH ALATA U OBRADI KAMENA NA PODRUČJU HERCEGOVINE