ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marin Boras

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mr. građevinarstva


Radovi ovog autora:

 SANACIJA KOSINE DRENAŽNIM ROVOVIMA I POTPORNIM ZIDOM

SANACIJA KOSINE DRENAŽNIM ROVOVIMA I POTPORNIM ZIDOM