ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Globalizacija geoprostornih podataka i referentnih geodetskih okvira je potreba za cjelokupni razvoj kako nacionalnih ekonomija tako i ekonomije na svjetskoj razini. Sukladno potrebama definiranja općeg geodetskog referentnog okvira, 2015. godine, Ujedinjene nacije na svojoj Generalnoj skupštini usvojile su rezoluciju „Globalni geodetski referentni okvir za održivi razvoj (Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development - GGRF)“.  Članice Europske unije (EU) rješavaju taj problem donošenjem zajedničkih direktiva, preporuka i drugih akata, kako bi se prilagodili nacionalni zakoni država članica. Bosna i Hercegovina i njoj susjedne države, koje nisu članice EU donijele su odgovarajuće zakonske propise i odluke kako bi se prilagodile globalizaciji prostornih podataka i referentnih okvira. Stoga je i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) poduzela određene aktivnosti u cilju uspostavljanja novih geodetskih referentnih okvira kroz promjenu zakonske regulative, obnovu i uspostavu novih referentnih sustava i izvođenja mjerenja. U članku će biti riječi o postojećem geodetskom referentnom okviru i aktivnostima FGU na uvođenju novih geodetskih datuma i kartografske projekcije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: globalizacija, geoprostorni podaci, geodetski referentni okviri, geodetski datum FBiH


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)