Sažetak: U radu je na studiji slučaja provedena analiza vremenskog aspekta početnog plana građenja za izvođenje armiranobetonskih radova. Studija slučaja obuhvaća gradnju javne škole na području Republike Hrvatske koja je završena 2023. godine. Analizom početnog plana građenja utvrđeno je da ima nedostatke te da trajanja aktivnosti nisu u korelaciji s onim stvarno ostvarenima. Plan je u odnosu na početnih 86 radnih dana u stvarnosti trajao 272 radna dana što je prekoračenje od 216,28%. Prepoznati su glavni uzroci prekoračenja po pojedinim aktivnostima, a kao jedan od posebno učestalih pokazao se manjak komunikacije između projektnih sudionika. Dale su se preporuke za kvalitetnije vremensko planiranje te za smanjivanje odstupanja od planiranih trajanja, a koje mogu poboljšati procese upravljanja vremenom i projektom općenito.

Ključne riječi: škola, armiranobetonski radovi, početni plan, prekoračenje roka, preporuke


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)