ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U ovom radu je prikazano eksperimentalno – teorijsko određivanje kritične sile proklizavanja za modele sa spojevima visokovrijednim vijcima M12, M16, M20, M24 i M27 kvaliteta 10.9. Tarne površine su nezaštićene i obrađene su pjeskarenjem. Kratkotrajna kritična sila proklizavanja i koeficijent trenja određeni su za pomake spoja od 150 mikrometara i od 300 mikrometara. Eksperimentalna su istraživanja rađena na Strojarskom fakultetu u Mostaru.

Ključne riječi: spojevi, sila proklizavanja, koeficijent trenja, eksperiment


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj