ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Ozana Bulić

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 UPRAVLJANJE VODAMA U FEDERACIJI BiH, STANJE I CILJEVI DO 2022. g. (Izvod iz Strategije upravljanja vodama FBiH)

UPRAVLJANJE VODAMA U FEDERACIJI BiH, STANJE I CILJEVI DO 2022. g. (Izvod iz Strategije upravljanja vodama FBiH)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj