ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U uvodnom dijelu rada prikazana je graditeljska baština na području općine Posušje. U središnjem dijelu rada prikazana su iskustva u građenju kamenom miljevinom u općini Posušje.

Ključne riječi: arhitektonski kamen, prirodni kamen, ukrasni kamen, miljevina, Posušje


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj