ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je prikazan osvrt na potencijalnost fosilifernih mezozojskih i paleogenskih vapnenaca pojedinih dijelova zapadne Hercegovine kao dekorativnog AG-kamena, koji zasada kao takvi još uvijek nisu dovoljno prepoznati. Iznijeti su opisi i prikazi donjojurskih, gornjojurskih, gornjokrednih rudistnih te paleogenskih, eocenskih vapnenaca s najreprezentativnijim oblicima makrofosila, temeljem čega su dana najpotencijalnija područja mogućeg iskorištavanja ovih stijena kao dekorativnog AG-kamena.

Ključne riječi: gredni most, gradnja mosta, tehnologija izvođenja


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj