ISSN 2232-9080

 
 

Pretraži

Marina Tavra

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu, Hrvatska, mag. ing. geod. et. geoinf.


Radovi ovog autora:

 IMPLEMENTACIJA GEOPORTALA U SKLOPU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA O MORU

IMPLEMENTACIJA GEOPORTALA U SKLOPU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA O MORU