ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Potreba za učinkovitim sustavima za upravljanje prostornim podacima dovodi do razvoja infrastruktura prostornih podataka (IPP). IPP-ovi služe kao podrška sustavima potpore odlučivanju. Postoje različite razine IPP-ova: globalni, nacionalni, regionalni, komercijalni i sl. Infrastruktura prostornih podataka o moru (IPPM) je jedna vrsta tematskog IPP-a. IPPM obuhvaća prostorne podatke o moru u najširem smislu. Pristupna točka IPP-ova je geoportal. Geoportal je specijalizirana vrsta web portala čija je zadaća ujediniti, pružiti i prezentirati geoinformaciju. U radu je prikazana analiza najboljih praksi implementacije geoportala u sklopu IPPM-ova. Na temelju rezultata analize i na rezultatima istraživanja potreba korisnika, pomoću primjera hrvatskoga IPPM-a, izrađen je implementacijski plan geoportala.

Ključne riječi: geoportal, plan za implementaciju, Infrastruktura prostornih podataka o moru


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj