ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Marina Tavra

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu, Hrvatska, mag. ing. geod. et. geoinf.


Radovi ovog autora:

 IMPLEMENTACIJA GEOPORTALA U SKLOPU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA O MORU

IMPLEMENTACIJA GEOPORTALA U SKLOPU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA O MORU

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj