ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Vlado Cetl

Zajednički istraživački centar EK, Ispra, Italija, izv. prof. dr. sc.


Radovi ovog autora:

 IMPLEMENTACIJA GEOPORTALA U SKLOPU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA O MORU

IMPLEMENTACIJA GEOPORTALA U SKLOPU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA O MORU

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj