Pretraži

Mladen Kapor

Gađevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, asistent, dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

Korica od EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE MONOAKSIJALNE ČVRSTOĆE OČVRSLE TROSKE

EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE MONOAKSIJALNE ČVRSTOĆE OČVRSLE TROSKE