ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Tunel Vranduk II nalazi se na glavnom putnom pravcu grada Zenice, na magistralnoj cesti M-17, dionica Topčić polje – Lašva 0 ukupne dužine 1.062m. Paralelno sa glavnom tunelskom cijevi, kopana je servisna cijev na osnoj udaljenosti od 25 metara i poprečni prolazi iz servisne cijevi u glavnu tunelsku cijev (3 poprečna prolaza). Ukupna dužina evakuacijskog tunela iznosi 856,70 m.

Radovi na iskopu izvedeni su kombinacijom miniranja i strojnim iskopom. Iskop je vršen uglavnom u sedimentnim stijenama uz primjenu klinastog i paralelnog zaloma. Učinak miniranja uz primjenu klinastog zaloma znatno je pogodniji i primjereniji za iskop u uslojenoj stijenskoj masi od miniranja paralelnim zalomom.

Ključne riječi: iskop, miniranje, sedimentna stijena, zalom


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)