ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U uvodnom dijelu rada dan je prikaz raspoloživog arhitektonskog-građevnog kamena na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. U središnjem su dijelu rada prikazani rezultati ispitivanja arhitektonskog-građevnog kamena izvršeni za više od 16 godina rada IGH-Mostar d.o.o. Mostar.

Ključne riječi: tehničko-građevni kamen, ispitivanja kamena, Hercegovina


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj