ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Valerija Kopilaš

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, doc. dr. sc., dipl. ing. arh.


Radovi ovog autora:

 KOMPAKTNE SISTEMSKE FASADE U OBNOVAMA PROČELJA ZGRADA

KOMPAKTNE SISTEMSKE FASADE U OBNOVAMA PROČELJA ZGRADA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj