ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Mladen Kožul

Sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, prof. dr. sc.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Radovi ovog autora:

 STABILNOST ARMIRANO BETONSKIH ZIDOVA PRI SEIZMIČKOM OPTEREĆENJU

STABILNOST ARMIRANO BETONSKIH ZIDOVA PRI SEIZMIČKOM OPTEREĆENJU

 PRORAČUN ARMIRANOBETONSKOG ZIDA PREMA EC-8

PRORAČUN ARMIRANOBETONSKOG ZIDA PREMA EC-8

 UTJECAJ ZIDOVA ISPUNE NA PONAŠANJE OKVIRNIH KONSTRUKCIJA PRI SEIZMIČKOM OPTEREĆENJU

UTJECAJ ZIDOVA ISPUNE NA PONAŠANJE OKVIRNIH KONSTRUKCIJA PRI SEIZMIČKOM OPTEREĆENJU

 NUMERIČKI MODEL ZA ANALIZU NAKNADNO PREDNAPETIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA U RAVNINI

NUMERIČKI MODEL ZA ANALIZU NAKNADNO PREDNAPETIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA U RAVNINI

Autor(i): Mladen Kožul
 KONCEPT NELINEARNIH NORMALNIH MODOVA I NJIHOVA PRIMJENA U DINAMICI KONSTRUKCIJA

KONCEPT NELINEARNIH NORMALNIH MODOVA I NJIHOVA PRIMJENA U DINAMICI KONSTRUKCIJA

 PRIMJER KONSTRUKCIJE VJETROAGREGATA

PRIMJER KONSTRUKCIJE VJETROAGREGATA

 NELINEARNA STATIČKA ANALIZA PONAŠANJA POSTOJEĆE ZIDANE ZGRADE NA POTRESNO DJELOVANJE

NELINEARNA STATIČKA ANALIZA PONAŠANJA POSTOJEĆE ZIDANE ZGRADE NA POTRESNO DJELOVANJE

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj