ISSN 2232-9080

 
 

Dragan Katić

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mr. sc., dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

Korica od METODA OSTVARENE VRIJEDNOSTI

METODA OSTVARENE VRIJEDNOSTI

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres