ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Svi radovi: 267

 OSVRT NA NAZIVLJE TRADICIJSKIH ALATA U OBRADI KAMENA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

OSVRT NA NAZIVLJE TRADICIJSKIH ALATA U OBRADI KAMENA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

 PALEONTOLOŠKA OBILJEŽJA MEZOZOJSKIH I PALEOGENSKIH VAPNENACA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI KAO ZNAČAJNI I JOŠ UVIJEK NEPREPOZNATI ELEMENT DEKORATIVNOSTI A-G KAMENA

PALEONTOLOŠKA OBILJEŽJA MEZOZOJSKIH I PALEOGENSKIH VAPNENACA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI KAO ZNAČAJNI I JOŠ UVIJEK NEPREPOZNATI ELEMENT DEKORATIVNOSTI A-G KAMENA

 PARAMETAR ABRAZIJE PRIRODNOG KAMENA ZA JAVNU INFRASTRUKTURU I KORELACIJE S DRUGIM SVOJSTVIMA

PARAMETAR ABRAZIJE PRIRODNOG KAMENA ZA JAVNU INFRASTRUKTURU I KORELACIJE S DRUGIM SVOJSTVIMA

 PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

 PJEŠAČKI MOSTOVI I ISPITIVANJE POKUSNIM OPTEREĆENJEM

PJEŠAČKI MOSTOVI I ISPITIVANJE POKUSNIM OPTEREĆENJEM

 PODUZETNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA GRADOVA

PODUZETNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA GRADOVA

Autor(i): Ivana Domljan
 PONAŠANJE DVOKATNOG RAVNINSKOG OKVIRA S OBZIROM NA RAZLIČIT PRISTUP MODELIRANJU TLA

PONAŠANJE DVOKATNOG RAVNINSKOG OKVIRA S OBZIROM NA RAZLIČIT PRISTUP MODELIRANJU TLA

 POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA KAMENOLOME U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA KAMENOLOME U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 POTREBE POLJOPRIVREDNIH KULTURA ZA VODOM I POGODNOST TALA ZA NAVODNJAVANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

POTREBE POLJOPRIVREDNIH KULTURA ZA VODOM I POGODNOST TALA ZA NAVODNJAVANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Autor(i): Gordan Prskalo
 POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ŠKOLSKIH ZGRADA U REGIJI JUG FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ŠKOLSKIH ZGRADA U REGIJI JUG FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 PRAĆENJE GEOFIZIČKIH PROCESA NA PODRUČJU ZAPADNE HERCEGOVINE SATELITSKIM OPAŽANJIMA

PRAĆENJE GEOFIZIČKIH PROCESA NA PODRUČJU ZAPADNE HERCEGOVINE SATELITSKIM OPAŽANJIMA

 PRAPOVIJESNI SPOMENICI I GROBOVI NA PODRUČJU ZVIRIĆA I ZVIROVIĆA

PRAPOVIJESNI SPOMENICI I GROBOVI NA PODRUČJU ZVIRIĆA I ZVIROVIĆA

Autor(i): Radoslav Dodig
 PREGLED METODA SLIJEGANJA PLITKIH TEMELJA NA ZRNASTIM TLIMA

PREGLED METODA SLIJEGANJA PLITKIH TEMELJA NA ZRNASTIM TLIMA

 PREGRAĐIVANJE RIJEKE NERETVE

PREGRAĐIVANJE RIJEKE NERETVE

 PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA SVOJSTAVA HVATLJIVOSTI KOLNIČKE POVRŠINE MJERNIM UREĐAJIMA LABORATORIJA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI

PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA SVOJSTAVA HVATLJIVOSTI KOLNIČKE POVRŠINE MJERNIM UREĐAJIMA LABORATORIJA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI

Autor(i): Ivana Pranjić
 PRIKAZ REZULTATA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA VAPNENACA U HERCEGOVINI

PRIKAZ REZULTATA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA VAPNENACA U HERCEGOVINI

 PRIKAZ ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA PRIRODNOG KAMENA U FEDERACIJI BiH

PRIKAZ ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA PRIRODNOG KAMENA U FEDERACIJI BiH

Autor(i): Azra Kurtović
 PRILOG ANALIZI ČESTO IZVOĐENIH ARMIRANO-BETONSKIH POTPORNIH ZIDOVA

PRILOG ANALIZI ČESTO IZVOĐENIH ARMIRANO-BETONSKIH POTPORNIH ZIDOVA

 PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI

PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI

Autor(i): Danijela Maslać
 PRIMJENA CROSSOVE ITERATIVNE METODE NA JEDNOSTAVNIM SUSTAVIMA

PRIMJENA CROSSOVE ITERATIVNE METODE NA JEDNOSTAVNIM SUSTAVIMA