Pretraži

Svi radovi: 210

Korica od KAMEN ZA INTERIJERE S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU AUTOHTONOG HERCEGOVAČKOG KAMENA

KAMEN ZA INTERIJERE S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU AUTOHTONOG HERCEGOVAČKOG KAMENA

Korica od KAMENOLOMI S PODRUČJA OPĆINE POSUŠJE S POSEBNIM OSVRTOM NA KAMENOLOME STEĆAKA

KAMENOLOMI S PODRUČJA OPĆINE POSUŠJE S POSEBNIM OSVRTOM NA KAMENOLOME STEĆAKA

Autor(i): Maja Soldo
Korica od KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA GEOLOŠKIH PARAMETARA NAKON PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA STJENSKE MASE NA HE JABLANICA

KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA GEOLOŠKIH PARAMETARA NAKON PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA STJENSKE MASE NA HE JABLANICA

Korica od KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE

KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE

Autor(i): Branko Vučijak
Korica od KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA

KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA

Korica od KOMPAKTNE SISTEMSKE FASADE U OBNOVAMA PROČELJA ZGRADA

KOMPAKTNE SISTEMSKE FASADE U OBNOVAMA PROČELJA ZGRADA

Korica od KONCEPT NELINEARNIH NORMALNIH MODOVA I NJIHOVA PRIMJENA U DINAMICI KONSTRUKCIJA

KONCEPT NELINEARNIH NORMALNIH MODOVA I NJIHOVA PRIMJENA U DINAMICI KONSTRUKCIJA

Korica od KONSTRUKCIJE CRKVE SV. TOME APOSTOLA

KONSTRUKCIJE CRKVE SV. TOME APOSTOLA

Korica od KRATAK PRIKAZ HERCEGOVAČKIH SUHOZIDA

KRATAK PRIKAZ HERCEGOVAČKIH SUHOZIDA

Korica od KRATKI PRIKAZ REVITALIZACIJE LOKALITETA STAROG MOSTA

KRATKI PRIKAZ REVITALIZACIJE LOKALITETA STAROG MOSTA

Autor(i): Ivo Čolak
Korica od LABORATORIJSKO ISPITIVANJE SLIJEGANJA NASIPA OD LAPORA UZROKOVANO RASPUCAVANJEM ZRNA

LABORATORIJSKO ISPITIVANJE SLIJEGANJA NASIPA OD LAPORA UZROKOVANO RASPUCAVANJEM ZRNA

Korica od LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Korica od METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR – DIONICA 1

METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR – DIONICA 1

Korica od METODA OSTVARENE VRIJEDNOSTI

METODA OSTVARENE VRIJEDNOSTI

Korica od MIKROARMIRANI MLAZNI BETON - PREDNOSTI PRIMJENE U TUNELOGRADNJI

MIKROARMIRANI MLAZNI BETON - PREDNOSTI PRIMJENE U TUNELOGRADNJI

Korica od MIKROSIMULACIJSKI MODELI KRUŽNIH RASKRIŽJA-PRIMJENOM RAČUNALNOG ALATA

MIKROSIMULACIJSKI MODELI KRUŽNIH RASKRIŽJA-PRIMJENOM RAČUNALNOG ALATA

Autor(i): Danijela Maslać
Korica od MODELIRANJE KONSTRUKCIJE URBANE VILE

MODELIRANJE KONSTRUKCIJE URBANE VILE

Korica od MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU

MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU

Autor(i): Tatjana Džeba
Korica od MOGUĆNOSTI EKSPLOATACIJE I ISKORIŠTENJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U HERCEGOVINI

MOGUĆNOSTI EKSPLOATACIJE I ISKORIŠTENJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U HERCEGOVINI

Korica od MONTAŽNO GRAĐENJE U KONTEKSTU PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI

MONTAŽNO GRAĐENJE U KONTEKSTU PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI

Autor(i): Hana Begić