ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Svi radovi: 250

 ANALIZA UTJECAJA PROJEKTNIH RIZIKA I RIZIKA POSLOVNOG SUSTAVA PRILIKOM FORMIRANJA PONUDBENE CIJENE

ANALIZA UTJECAJA PROJEKTNIH RIZIKA I RIZIKA POSLOVNOG SUSTAVA PRILIKOM FORMIRANJA PONUDBENE CIJENE

 ARHITEKTONSKI TRI-K: KOMUNIKACIJA, KONTINUITET, KONTEKST

ARHITEKTONSKI TRI-K: KOMUNIKACIJA, KONTINUITET, KONTEKST

Autor(i): Nikola Bašić
 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN BOSNE

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN BOSNE

 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN SA PODRUČJA CENTRALNE BOSNE

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN SA PODRUČJA CENTRALNE BOSNE

 AUSTROUGARSKE UTVRDE U HERCEGOVINI S POSEBNIM OSVRTOM NA STOLAC

AUSTROUGARSKE UTVRDE U HERCEGOVINI S POSEBNIM OSVRTOM NA STOLAC

 AUSTROUGARSKI ZRAKOPLOVNI HANGARI U MOSTARU - I. DIO

AUSTROUGARSKI ZRAKOPLOVNI HANGARI U MOSTARU - I. DIO

 AUSTROUGARSKI ZRAKOPLOVNI HANGARI U MOSTARU - II. DIO

AUSTROUGARSKI ZRAKOPLOVNI HANGARI U MOSTARU - II. DIO

 BLAGO HERCEGOVAČKOG KAMENJARA – KAMEN I VODA

BLAGO HERCEGOVAČKOG KAMENJARA – KAMEN I VODA

Autor(i): Ivan Dugandžić
 ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5

ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5

 ČETIRI DESETLJEĆA GRAĐENJA BRANA OD UVALJANOG BETONA

ČETIRI DESETLJEĆA GRAĐENJA BRANA OD UVALJANOG BETONA

 ČIMBENICI USPJEHA PARTICIPACIJE PRIVATNOG SEKTORA U VODOOPSKRBI

ČIMBENICI USPJEHA PARTICIPACIJE PRIVATNOG SEKTORA U VODOOPSKRBI

Autor(i): Ivana Domljan
 CRKVA SV. FRANJE – KAMENA LJEPOTICA NA RASNU KOD ŠIROKOG BRIJEGA

CRKVA SV. FRANJE – KAMENA LJEPOTICA NA RASNU KOD ŠIROKOG BRIJEGA

 CRKVA U BLAGAJU

CRKVA U BLAGAJU

 DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS

Autor(i): Anton Vrdoljak
 DIVOVSKE KAMENE GRAĐEVINE (I) - MEGALITSKE PRETPOVIJESNE GRAĐEVINE - PODJELA, VRIJEME I MJESTO NASTANKA

DIVOVSKE KAMENE GRAĐEVINE (I) - MEGALITSKE PRETPOVIJESNE GRAĐEVINE - PODJELA, VRIJEME I MJESTO NASTANKA

 DIVOVSKE KAMENE GRAĐEVINE (II) - PIRAMIDE, NAJPOZNATIJE GRAĐEVINE U SVIJETU

DIVOVSKE KAMENE GRAĐEVINE (II) - PIRAMIDE, NAJPOZNATIJE GRAĐEVINE U SVIJETU

 DUGOROČNO PREDVIĐANJE VODOSTAJA JEZERA METODAMA UMJETNE INTELIGENCIJE

DUGOROČNO PREDVIĐANJE VODOSTAJA JEZERA METODAMA UMJETNE INTELIGENCIJE

 EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA IZGRADNJA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA IZGRADNJA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

 EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA SKALIRANOG MODELA I SEGMENATA LUKA STAROG MOSTA U MOSTARU

EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA SKALIRANOG MODELA I SEGMENATA LUKA STAROG MOSTA U MOSTARU

 EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA PREDNAPETIH KROVNIH NOSAČA

EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA PREDNAPETIH KROVNIH NOSAČA