ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Svi radovi: 250

 ODREĐIVANJE I KVANTIFICIRANJE UNUTARNJEG PONAŠANJA CEMENTNIH MATRIČNIH KOMPOZITA POMOĆU SENZORA S OPTIČKIM VLAKNIMA

ODREĐIVANJE I KVANTIFICIRANJE UNUTARNJEG PONAŠANJA CEMENTNIH MATRIČNIH KOMPOZITA POMOĆU SENZORA S OPTIČKIM VLAKNIMA

 ODREĐIVANJE OPTIMALNE METODE ISKOPA TUNELA ZENICA U FUNKCIJI MINIMALNIH OŠTEĆENJA STIJENSKE MASE LOŠIJEG KVALITETA IZVAN PROFILA ISKOPA

ODREĐIVANJE OPTIMALNE METODE ISKOPA TUNELA ZENICA U FUNKCIJI MINIMALNIH OŠTEĆENJA STIJENSKE MASE LOŠIJEG KVALITETA IZVAN PROFILA ISKOPA

 ODREĐIVANJE PODRUČJA I INTENZITETA PROCJEĐIVANJA U LIJEVOM ZAOBALJU BRANE HIDROELEKTRANE MOSTAR

ODREĐIVANJE PODRUČJA I INTENZITETA PROCJEĐIVANJA U LIJEVOM ZAOBALJU BRANE HIDROELEKTRANE MOSTAR

Autor(i): Mirna Raič
 ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

 ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE

ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE

 ODRŽIVO UPRAVLJANJE SUSTAVOM ODVODNJE OTPADNIH UPOTRIJEBLJENIH VODA

ODRŽIVO UPRAVLJANJE SUSTAVOM ODVODNJE OTPADNIH UPOTRIJEBLJENIH VODA

Autor(i): Željko Rozić
 ODRŽIVOST URBANOG VODNOG SUSTAVA KORIŠTENJEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

ODRŽIVOST URBANOG VODNOG SUSTAVA KORIŠTENJEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

 OPAŽANJE I MODELIRANJE EROZIJE ZASJEKA U MEKOJ STIJENI

OPAŽANJE I MODELIRANJE EROZIJE ZASJEKA U MEKOJ STIJENI

 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I ORGANIZACIJSKA KULTURA – STUDIJA SLUČAJA BOSANSKO–HERCEGOVAČKOG PODUZEĆA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I ORGANIZACIJSKA KULTURA – STUDIJA SLUČAJA BOSANSKO–HERCEGOVAČKOG PODUZEĆA

 OSVRT NA NAZIVLJE TRADICIJSKIH ALATA U OBRADI KAMENA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

OSVRT NA NAZIVLJE TRADICIJSKIH ALATA U OBRADI KAMENA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

 PALEONTOLOŠKA OBILJEŽJA MEZOZOJSKIH I PALEOGENSKIH VAPNENACA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI KAO ZNAČAJNI I JOŠ UVIJEK NEPREPOZNATI ELEMENT DEKORATIVNOSTI A-G KAMENA

PALEONTOLOŠKA OBILJEŽJA MEZOZOJSKIH I PALEOGENSKIH VAPNENACA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI KAO ZNAČAJNI I JOŠ UVIJEK NEPREPOZNATI ELEMENT DEKORATIVNOSTI A-G KAMENA

 PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

 PJEŠAČKI MOSTOVI I ISPITIVANJE POKUSNIM OPTEREĆENJEM

PJEŠAČKI MOSTOVI I ISPITIVANJE POKUSNIM OPTEREĆENJEM

 PODUZETNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA GRADOVA

PODUZETNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA GRADOVA

Autor(i): Ivana Domljan
 PONAŠANJE DVOKATNOG RAVNINSKOG OKVIRA S OBZIROM NA RAZLIČIT PRISTUP MODELIRANJU TLA

PONAŠANJE DVOKATNOG RAVNINSKOG OKVIRA S OBZIROM NA RAZLIČIT PRISTUP MODELIRANJU TLA

 POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA KAMENOLOME U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA KAMENOLOME U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 POTREBE POLJOPRIVREDNIH KULTURA ZA VODOM I POGODNOST TALA ZA NAVODNJAVANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

POTREBE POLJOPRIVREDNIH KULTURA ZA VODOM I POGODNOST TALA ZA NAVODNJAVANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Autor(i): Gordan Prskalo
 POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ŠKOLSKIH ZGRADA U REGIJI JUG FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ŠKOLSKIH ZGRADA U REGIJI JUG FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 PRAĆENJE GEOFIZIČKIH PROCESA NA PODRUČJU ZAPADNE HERCEGOVINE SATELITSKIM OPAŽANJIMA

PRAĆENJE GEOFIZIČKIH PROCESA NA PODRUČJU ZAPADNE HERCEGOVINE SATELITSKIM OPAŽANJIMA

 PRAPOVIJESNI SPOMENICI I GROBOVI NA PODRUČJU ZVIRIĆA I ZVIROVIĆA

PRAPOVIJESNI SPOMENICI I GROBOVI NA PODRUČJU ZVIRIĆA I ZVIROVIĆA

Autor(i): Radoslav Dodig