Pretraži

Svi radovi: 200

Korica od PALEONTOLOŠKA OBILJEŽJA MEZOZOJSKIH I PALEOGENSKIH VAPNENACA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI KAO ZNAČAJNI I JOŠ UVIJEK NEPREPOZNATI ELEMENT DEKORATIVNOSTI A-G KAMENA

PALEONTOLOŠKA OBILJEŽJA MEZOZOJSKIH I PALEOGENSKIH VAPNENACA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI KAO ZNAČAJNI I JOŠ UVIJEK NEPREPOZNATI ELEMENT DEKORATIVNOSTI A-G KAMENA

Korica od PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

Korica od PODUZETNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA GRADOVA

PODUZETNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA GRADOVA

Autor(i): Ivana Domljan
Korica od POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA KAMENOLOME U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA KAMENOLOME U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Korica od POTREBE POLJOPRIVREDNIH KULTURA ZA VODOM I POGODNOST TALA ZA NAVODNJAVANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

POTREBE POLJOPRIVREDNIH KULTURA ZA VODOM I POGODNOST TALA ZA NAVODNJAVANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Autor(i): Gordan Prskalo
Korica od PRAPOVIJESNI SPOMENICI I GROBOVI NA PODRUČJU ZVIRIĆA I ZVIROVIĆA

PRAPOVIJESNI SPOMENICI I GROBOVI NA PODRUČJU ZVIRIĆA I ZVIROVIĆA

Autor(i): Radoslav Dodig
Korica od PREGLED METODA SLIJEGANJA PLITKIH TEMELJA NA ZRNASTIM TLIMA

PREGLED METODA SLIJEGANJA PLITKIH TEMELJA NA ZRNASTIM TLIMA

Korica od PREGRAĐIVANJE RIJEKE NERETVE

PREGRAĐIVANJE RIJEKE NERETVE

Korica od PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA SVOJSTAVA HVATLJIVOSTI KOLNIČKE POVRŠINE MJERNIM UREĐAJIMA LABORATORIJA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI

PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA SVOJSTAVA HVATLJIVOSTI KOLNIČKE POVRŠINE MJERNIM UREĐAJIMA LABORATORIJA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI

Autor(i): Ivana Pranjić
Korica od PRIKAZ REZULTATA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA VAPNENACA U HERCEGOVINI

PRIKAZ REZULTATA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA VAPNENACA U HERCEGOVINI

Korica od PRIKAZ ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA PRIRODNOG KAMENA U FEDERACIJI BiH

PRIKAZ ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA PRIRODNOG KAMENA U FEDERACIJI BiH

Autor(i): Azra Kurtović
Korica od PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI

PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI

Autor(i): Danijela Maslać
Korica od PRIMJENA CROSSOVE ITERATIVNE METODE NA JEDNOSTAVNIM SUSTAVIMA

PRIMJENA CROSSOVE ITERATIVNE METODE NA JEDNOSTAVNIM SUSTAVIMA

Korica od PRIMJENA GEOSINTETIČKIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE VJEŠTAČKIH AKUMULACIJA NA NEKIM PRIMJERIMA IZ BIH

PRIMJENA GEOSINTETIČKIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE VJEŠTAČKIH AKUMULACIJA NA NEKIM PRIMJERIMA IZ BIH

Autor(i): Amer Džindo
Korica od PRIMJENA KALCIJEVOG KARBONATA U MEDICINSKE SVRHE

PRIMJENA KALCIJEVOG KARBONATA U MEDICINSKE SVRHE

Korica od PRIMJENA LANČANE SJEKAČICE U EKSPLOATACIJI ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA

PRIMJENA LANČANE SJEKAČICE U EKSPLOATACIJI ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA

Korica od PRIMJENA STAKLA KAO NOSIVOG ELEMENTA

PRIMJENA STAKLA KAO NOSIVOG ELEMENTA

Korica od PRIMJENA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA U CILJU POBOLJŠANJA ISKORIŠTENJA LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA

PRIMJENA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA U CILJU POBOLJŠANJA ISKORIŠTENJA LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA

Korica od PRIMJENE METODA DALJINSKE DETEKCIJE U IZVANREDNIM UVJETIMA

PRIMJENE METODA DALJINSKE DETEKCIJE U IZVANREDNIM UVJETIMA

Korica od PRIMJER PROJEKTIRANJA ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME

PRIMJER PROJEKTIRANJA ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME