ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Svi radovi: 244

 LABORATORIJSKO ISPITIVANJE SLIJEGANJA NASIPA OD LAPORA UZROKOVANO RASPUCAVANJEM ZRNA

LABORATORIJSKO ISPITIVANJE SLIJEGANJA NASIPA OD LAPORA UZROKOVANO RASPUCAVANJEM ZRNA

 LEAN U GRAĐEVINARSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

LEAN U GRAĐEVINARSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

 LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR – DIONICA 1

METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR – DIONICA 1

 METODA OSTVARENE VRIJEDNOSTI

METODA OSTVARENE VRIJEDNOSTI

 MIKROARMIRANI MLAZNI BETON - PREDNOSTI PRIMJENE U TUNELOGRADNJI

MIKROARMIRANI MLAZNI BETON - PREDNOSTI PRIMJENE U TUNELOGRADNJI

 MIKROSIMULACIJSKI MODELI KRUŽNIH RASKRIŽJA-PRIMJENOM RAČUNALNOG ALATA

MIKROSIMULACIJSKI MODELI KRUŽNIH RASKRIŽJA-PRIMJENOM RAČUNALNOG ALATA

Autor(i): Danijela Maslać
 MODELIRANJE INTRUZIJE MORSKE VODE U OBALNI VODONOSNIK U LABORATORIJSKIM UVJETIMA

MODELIRANJE INTRUZIJE MORSKE VODE U OBALNI VODONOSNIK U LABORATORIJSKIM UVJETIMA

 MODELIRANJE KONSTRUKCIJE URBANE VILE

MODELIRANJE KONSTRUKCIJE URBANE VILE

 MODELIRANJE RIZIKA OD POPLAVA KORIŠTENJEM HEC-RAS-A I GEOPROSTORNIH ANALIZA

MODELIRANJE RIZIKA OD POPLAVA KORIŠTENJEM HEC-RAS-A I GEOPROSTORNIH ANALIZA

 MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU

MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU

Autor(i): Tatjana Džeba
 MOGUĆNOSTI EKSPLOATACIJE I ISKORIŠTENJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U HERCEGOVINI

MOGUĆNOSTI EKSPLOATACIJE I ISKORIŠTENJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U HERCEGOVINI

 MONTAŽNO GRAĐENJE U KONTEKSTU PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI

MONTAŽNO GRAĐENJE U KONTEKSTU PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI

Autor(i): Hana Begić
 MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

 NAČELA FRAKTALNE GEOMETRIJE I PRIMJENE U ARHITEKTURI I GRAĐEVINARSTVU

NAČELA FRAKTALNE GEOMETRIJE I PRIMJENE U ARHITEKTURI I GRAĐEVINARSTVU

 NAPRSLINE NA STAROM MOSTU U MOSTARU

NAPRSLINE NA STAROM MOSTU U MOSTARU

 NOVA PARADIGMA DIMENZIONIRANJA NA POTRESNA DJELOVANJA (PERFORMANCE BASED SEISMIC ENGINEERING - PBSE) NA PRIMJERU NELINEARNOGA ODZIVA ZIDOVA TIPIČNIH DRVENIH KONSTRUKCIJA

NOVA PARADIGMA DIMENZIONIRANJA NA POTRESNA DJELOVANJA (PERFORMANCE BASED SEISMIC ENGINEERING - PBSE) NA PRIMJERU NELINEARNOGA ODZIVA ZIDOVA TIPIČNIH DRVENIH KONSTRUKCIJA

Autor(i): Ljupko Perić
 NOVI MOST PREKO RIJEKE NERETVE U MOSTARU

NOVI MOST PREKO RIJEKE NERETVE U MOSTARU

Autor(i): Mladen Glibić
 NUMERICAL SIMULATION OF FLUID-STRUCTURE COUPLED PROBLEMS

NUMERICAL SIMULATION OF FLUID-STRUCTURE COUPLED PROBLEMS

 NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJA PODZEMNOG ISKOPA

NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJA PODZEMNOG ISKOPA