ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Svi radovi: 273

 KAKO IMATI KORISTI OD POTRESA

KAKO IMATI KORISTI OD POTRESA

 KALIBRACIJA NUMERIČKOG MODELIRANJA I NOVA DIREKTNA METODA ZA PRORAČUN SLIJEGANJA PLITKIH TEMELJA U PIJESKU

KALIBRACIJA NUMERIČKOG MODELIRANJA I NOVA DIREKTNA METODA ZA PRORAČUN SLIJEGANJA PLITKIH TEMELJA U PIJESKU

 KAMEN ZA INTERIJERE S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU AUTOHTONOG HERCEGOVAČKOG KAMENA

KAMEN ZA INTERIJERE S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU AUTOHTONOG HERCEGOVAČKOG KAMENA

 KAMENOLOMI S PODRUČJA OPĆINE POSUŠJE S POSEBNIM OSVRTOM NA KAMENOLOME STEĆAKA

KAMENOLOMI S PODRUČJA OPĆINE POSUŠJE S POSEBNIM OSVRTOM NA KAMENOLOME STEĆAKA

Autor(i): Maja Soldo
 KEMIJSKI SASTAV VODE U BOCAMA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU

KEMIJSKI SASTAV VODE U BOCAMA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU

 KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA GEOLOŠKIH PARAMETARA NAKON PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA STJENSKE MASE NA HE JABLANICA

KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA GEOLOŠKIH PARAMETARA NAKON PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA STJENSKE MASE NA HE JABLANICA

 KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE

KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE

Autor(i): Branko Vučijak
 KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA

KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA

 KOMPAKTNE SISTEMSKE FASADE U OBNOVAMA PROČELJA ZGRADA

KOMPAKTNE SISTEMSKE FASADE U OBNOVAMA PROČELJA ZGRADA

 KONCEPT NELINEARNIH NORMALNIH MODOVA I NJIHOVA PRIMJENA U DINAMICI KONSTRUKCIJA

KONCEPT NELINEARNIH NORMALNIH MODOVA I NJIHOVA PRIMJENA U DINAMICI KONSTRUKCIJA

 KONCESIJA U CESTOGRADNJI BOSNE I HERCEGOVINE

KONCESIJA U CESTOGRADNJI BOSNE I HERCEGOVINE

 KONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPLATNE POSTAJE NA AUTOCESTI

KONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPLATNE POSTAJE NA AUTOCESTI

 KONSTRUKCIJE CRKVE SV. TOME APOSTOLA

KONSTRUKCIJE CRKVE SV. TOME APOSTOLA

 KRATAK PRIKAZ HERCEGOVAČKIH SUHOZIDA

KRATAK PRIKAZ HERCEGOVAČKIH SUHOZIDA

 KRATKI PRIKAZ REVITALIZACIJE LOKALITETA STAROG MOSTA

KRATKI PRIKAZ REVITALIZACIJE LOKALITETA STAROG MOSTA

Autor(i): Ivo Čolak
 KVALITATIVNA PROCJENA RADA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA MODELOM NEURONSKE MREŽE OPTIMIZIRANIM GENETSKIM ALGORITMOM

KVALITATIVNA PROCJENA RADA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA MODELOM NEURONSKE MREŽE OPTIMIZIRANIM GENETSKIM ALGORITMOM

 LABORATORIJSKO ISPITIVANJE SLIJEGANJA NASIPA OD LAPORA UZROKOVANO RASPUCAVANJEM ZRNA

LABORATORIJSKO ISPITIVANJE SLIJEGANJA NASIPA OD LAPORA UZROKOVANO RASPUCAVANJEM ZRNA

 LEAN U GRAĐEVINARSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

LEAN U GRAĐEVINARSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

 LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR – DIONICA 1

METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR – DIONICA 1